Follow us on:
De Organisatie
Onze klant is een beveiligingsbedrijf op Bonaire met momenteel rond de 70 medewerkers. Het bedrijf kent een lange historie op het eiland en heeft een vaste kring van vooraanstaande klanten, zowel van lokale als meer internationale signatuur. Namens onze opdrachtgever komen wij graag in contact met kandidaten voor de bovenvermelde functie.

De functie
Als General Manager bent u verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen van de operatie. Dat betekent allereerst het aansturen van het team, maar ook het voeren van overleg met de opdrachtgevers, voeren van verkennende gesprekken met potentiële nieuwe klanten, het voorbereiden en uitbreiden van offertes, zorgen voor de tijdige werving van medewerkers, houden van toezicht op het functioneren, oplossen van problemen en overleg met de aandeelhouder. U houdt ook toezicht op administratieve processen, met name tijdige facturering en het verrichten van tijdige betalingen. Zo nodig bereidt u de aankoop voor van nieuw materieel en zorgt u, na verkregen akkoord, voor de uitvoering daarvan.

Uw profiel
U hebt een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau in een de beveiligingsbranche, maar u functioneert in elk geval door kennis en evaring rond een HBO-niveau. U hebt uw sporen als leidinggevende al verdiend, bijvoorbeeld als operationeel manager bij een beveilingsbedrijf. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en de nodige ‘people-skills’. Daarnaast bent u in staat de principes van het situationeel leiderschap toe te passen. U hebt zonder meer de nodige affiniteit en/of werkervering op de eilanden en u beheerst, naast het Papiaments, ook het Nederlands en Engels op professioneel niveau. Als persoon beschikt u over het nodige natuurlijke overwicht. Uhebt daarnaast ook gevoel voor commercie en voor administratieve processen.

Geboden wordt
Een dynamische, stabiele werkomgeving en een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket.

Uw reactie
Spreekt deze rol u aan?
Stuur dan een brief met CV
vóór 31 maart 2023 aan:
Linkels & Partners
T.a.v. drs. Harald Linkels
via mail: harald@linkels.com
Apply before 31 March 2023
De Organisatie
De Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA) is in het jaar 1981 opgericht en is gespecialiseerd in middellange- en lange termijn leningen die de economische ontwikkeling op de eilanden stimuleren. Het gaat dan om Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hoewel de organisatie gevestigd is op Curaçao, is het Openbaar Lichaam Bonaire mede-aandeelhouder in de Vennootschap. Namens het Bureau Deelnemingen van het Openbaar Lichaam zijn wij op zoek naar kandidaten voor de rol van Commissaris bij OBNA, afgevaardigd door het Openbaar Lichaam.

De rol
De RvC van OBNA heeft als kerntaak het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. Als commissaris staat u de directie, vanuit uw expertise, daarnaast bij met raad en daad. Bij de uitvoering van uw taak laat u zich steeds leiden door het belang van de vennootschap en haar onderneming. Naast de RvC is er ook een Commissie van Advies, die specifieke taken heeft op het gebied van rentebeleid en investeringsbeleid. Als Commissaris kunt u tevens worden benoemd in de Commissie van Advies. Vanuit uw rol onderhoudt u contacten met diverse partijen die van belang zijn voor de OBNA.

Uw Profiel
Om in aanmerking te komen voor de functie dient u tenminste een HBO-opleiding te hebben op het terrein van Governance, Finance, duurzame economische ontwikkeling of het bankwezen. Bij voorkeur hebt u reeds ervaring met het houden van toezicht binnen organisaties. U herkent zich in competenties als authenticiteit, bestuurlijk inzicht, helicopterview, integriteit, onafhankelijke meningsvorming, maatschappelijk bewustzijn en interpersoonlijke sensitiviteit. U bent daarnaast een teamplayer. Nadrukkelijk wordt gewezen op het feit dat het Openbaar Lichaam diversiteit nastreeft in haar toezichthouders, als het gaat om leeftijd en sekse. U bent op Bonaire woonachtig en duidelijk bij het eiland betrokken.

Uw reactie
Spreekt deze rol u aan?
Stuur dan een brief met CV
vóór 10 april 2023 aan:
Linkels & Partners
T.a.v. drs. Harald Linkels
via mail: harald@linkels.com
Apply before 10 April 2023