Volg ons op:
De organisatie
De Tourism Corporation Bonaire (TCB), vallend onder de Bonaire Holding Maatschappij, is verantwoordelijk voor de promotie van het toerisme naar het eiland in de breedste zin des woords. Daarnaast levert zij belangrijke input voor het te door het Openbaar Lichaam te voeren toerismebeleid, met onder andere het Strategisch Toerisme master Plan (STMP) als leidraad en rekening houdend met de impact van de Covid-19 pandemie.

Uw rol
Als lid van de Raad van Commissarissen, houdt u samen met uw collega's, toezicht op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. U ziet toe op de inspanning van de organisatie om gestelde doelen op het gebied van duurzaam toerisme te realiseren, met een goede balans tussen enerzijds de natuurlijke bronnen en ecosystemen van het eiland en anderzijds de noodzaak tot het verwezenlijken van een maatschappelijke bijdrage en financieel rendement. De RvC vervult als team de rol van werkgever, toezichthouder en klankbord. Vanuit uw rol onderhoudt u veelvuldig contact met verschillende stakeholders, zoals de lokale overheid, de organisatie en haar aandeelhouders, de toeristensector, de Bonairiaanse gemeenschap en maatschappelijke organisaties.

Uw profiel
U hebt, op tenminste HBO-niveau, kennis van en ervaring met vakgebieden zoals duurzame ontwikkeling, Sales & Marketing, Finance & Control of natuur & Milieu. U woont bij voorkeur op Bonaire, dan wel hebt u een aantoonbare band met het eiland. Daarnaast blijkt bij voorkeur uit uw achtergrond een duidelijke ervaring, dan wel affiniteit met het werkterrein waarbinnen TCB opereert. Als persoon laat u zich onder meer kennen als communicatief, objectief, als iemand met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en als teamgericht. U kunt, op basis van genoemde ervaring en persoonlijke competenties, de juiste balans vinden tussen enerzijds betrokkenheid en anderzijds gepaste bestuurlijke afstand. Bij voorkeur spreekt u in elk geval Papiaments, Nederlands en Engels. 

Uw reactie
Spreekt deze rol u aan?
Stuur dan een brief met CV voor 8 maar 2021 aan:
Linkels & Partners
t.a.v. drs. Harald Linkels
via mail: harald@linkels.com
Reageren voor 8 March 2021