Follow us on:
De Organisatie
Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG) is een dochtermaatschappij van de Bonaire Holding Maatschappij. BOG is de eigenaar van diverse gebouwen en gronden. Daarnaast voert zij, namens BHM, het beheer over voor het eiland belangrijke faciliteiten zoals de sporthal. Door middel van haar activiteiten dient BOG bij te dragen aan de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van het eiland. Namens BOG zijn wij op zoek naar kandidaten voor de profielen Governance en Finance & Control.

De rol
De Raad van Commissarissen (RvC) vervult drie rollen: die van werkgever, die van toezichthouder en die van klankbord. U houdt, met uw collega’s, toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De RvC staat de directie daar waar nodig met raad en daad terzijde. De RvC ziet er op toe dat BOG zich maximaal inspant om haar doelen te realiseren, met een gezonde balans tussen enerzijds maatschappelijk en anderzijds financieel rendement. U onderhoudt in het kader van de functie een nauw contact met de diverse stakeholders zoals de overheid, de organisatie van BOG, organisaties in de gemeenschap en incidenteel ook met met potentiële investeerders en (project)ontwikkelaars.

Uw Profiel
U bent maatschappelijk betrokken en hebt een duidelijke band met het eiland en haar inwoners. Daarnaast hebt u, op tenminste HBO-niveau, kennis van/ervaring met zaken als Corporate Governance, onroerend goed -bijvoorkeur in de Publieke Sector-, vastgoedontwikkeling enbeheer, ontwikkeling van infrastructuur, Financiën & Control en/of Juridische Zaken. U beschikt verder over belangrijke competenties zoals communicatief vermogen, resultaatgerichtheid, het vermogen tot bouwen en onderhouden van relaties, integriteit en visie. U beheerst in elk geval het Nederlands, Engels en Papiamentu.

Uw reactie
Spreekt deze rol u aan?
Stuur dan een brief met CV
vóór 30 mei 2022 aan:
Linkels & Partners
T.a.v. drs. Harald Linkels
via mail: harald@linkels.com


Apply before 30 May 2022
De Organisatie
Telefonia Boneriano N.V. (TELBO) is hét Telecombedrijf van Bonaire en daarmee een essentiële dienstverlener, die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het eiland. TELBO biedt onder andere vaste telefonie, mobiele telefonie, internet en IPTV aan. De onderneming is een dochteronderneming van Bonaire Holding, de houdstermaatschappij van het Openbaar Lichaam Bonaire. Namens TELBO zijn wij op zoek naar drie deskundige, meedenkende, professionele en kritisch ingesteld leden voor de Raad van Commissarissen.

De functie
De RvC heeft binnen TELBO drie verschillende rollen: Die van werkgever, die van toezichthouder en die van klankbord. De RvC brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en realiseert zich de eis van onafhankelijkheid, maar ook de eigen verantwoordelijkheid bij de meest essentiële vraagstukken. De RvC houdt toezicht op het bereiken van gestelde doelen, zoals het verder uitrollen van fiber-to-the-home, introductie van nieuwe producten en diensten, uitbouwen van mogelijke partnerships en (internationale) samenwerking; dit alles binnen een speelveld met meerdere concurrenten en een steeds in beweging zijnde regulering van onder meer AT en ACM. Bij voorkeur hebt u ook oog voor wensen en belangen van partijen zoals de lokale overheid, de eigen organisatie, de Bonairiaanse gemeenschap en maatschappelijke organisaties.

Uw profiel
U hebt -op tenminste HBO-niveau- kennis van en ervaring met één van de volgende terreinen: Telecom en Netwerktechnologieën, Management, Organisatie & Human Resources, Finance & Control, of Rechten. Een gedegen ondergrond als het gaat om Corporate Governance en/of enige ervaring in een toezichthoudende rol strekken tot de aanbeveling. Belangrijk zijn evenwel ook zeer goede communicatieve vaardigheden, autenticteit, integriteit & moreel besef, omgevingsbewustzijn, een onafhankelijke instelling, met daarbij het vermogen en de wil met anderen samen te werken, een goede oordeelsvorming en een verantwoordelijke instelling. U bent, naast andere talen, ook het Papiamentu machtig.

Uw sollicitatie:
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan uw sollicitatie en CV
vóór 3 juni 2022 aan:
Linkels & Partners
T.a.v. drs. harald Linkels
via mail: harald@linkels.com
Apply before 3 June 2022
Als Beginnend Sociaal Wetenschapper (je mag net afgestudeerd zijn, of nog bezig zijn met afstuderen) hou je je bezig met het opzetten en uitvoeren van diverse soorten onderzoek, vooral opinieonderzoek, maar ook onderzoek naar klantbeleving en meer algemeen onderzoek naar trends en tendensen.

Taken van de Beginnend Sociaal Wetenschapper

 • Opzetten van diverse onderzoeken in de vorm van (online) enquêtes, houden van interviews, opzetten en uitvoeren van focusgroepen
 • Doen van analyses, concipiëren van rapporten over resultaten
 • Overleg met opdrachtgevers, zowel voor, tijdens als na onderzoeken
 • Schrijven van onderzoeksvoorstellen
 • Geven van trainingen op eigen vakgebied of in het verlengde van de activiteiten van Linkels & Partners
Gewenst profiel:

 • (Goeddeels) Afgeronde academisme opleiding in een relevante sociale wetenschap (psychologie, sociologie, orthopedagogiek etc)
 • Flexibele en collegiale instelling, leuk in de omgang en initiatiefrijk
 • Bij voorkeur enige ervaring -welke kan zijn opgedaan tijdens je opleiding- met het opzetten en uitvoeren van diverse typen onderzoek.
 • Een meer dan gemiddelde kennis van data-analyse en statistiek strekt tot de aanbeveling
 • Zeer goede schrijfvaardigheden, vooral in het Nederlands, maar bij voorkeur ook in het Engels
Apply before 30 April 2022
Als Freelance psycholoog voer je met een behoorlijke mate van zelfstandigheid assessments uit, waarover je -onder begeleiding van een senior psycholoog- rapporteert. De werkzaamheden kunnen grotendeels vanuit huis en buiten reguliere werktijden worden gedaan, met enkele contacturen per week tijdens kantooruren. Een zekere flexibiliteit, als het gaat om je beschikbaarheid, is hier wel van belang.

Behalve met assessments voor de bedrijfswereld en de overheid kom je in sterke mate in aanraking met Pro-Justitia rapportages. Tijdsindicatie: 8 a 10 uur per week.

Taken

 • Voeren van intakegesprekken op basis van eigen beschikbaarheid
 • Uitwerken van testresultaten en concipiëren van rapporten
 • Incidenteel (en bij beschikbaarheid) leveren van bijdragen aan bredere onderzoeksprojecten
Gewenst profiel:

 • Voeren van intakegesprekken op basis van eigen beschikbaarheid
 • Uitwerken van testresultaten en concipiëren van rapporten
 • Incidenteel en bij beschikbaarheid leveren van bijdragen aan bredere onderzoeksprojecten
 • Warme persoonlijkheid, flexibel en 'hands-on' van instelling, ongecompliceerd, zelfstandig

Apply before 31 May 2022