Volg ons op:

In-company training

De meeste van onze standaard pakketten kunnen ook in-company worden verzocht voor uw organisatie. Hierbij kunnen wij vaak niet alleen een scherpere prijs aan u bieden, maar ook kan de trainer zich concentreren op zaken die binnen uw organisatie spelen en/of extra aandacht behoeven.

Behalve onze standaard pakketten zit onze kracht hem in het vermogen om voor uw organisatie specifiek materiaal te ontwerpen. Materiaal dat speciaal voor uw organisatie ontworpen is gaat uit van het bij u beschikbare budget en beschikbare tijd voor de training. Daarnaast kan de inhoud geheel worden afgestemd op de wensen binnen uw organisatie.

Op grond van een intake-gesprek met u brengen wij u graag een passende offerte uit.

Enkele van onze meeste populaire thema’s voor in-company training zijn:

  • Klantvriendelijkeheid
  • Omgaan met klachten
  • Ziekteverzuim en ziekteverzuimbeleid
  • Supervisory Skills
  • Sociale vaardigheden voor Managers
  • Beoordelen van personeel
  • Gesprekstechnieken/voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken

Psychometrisch testen

Wij bieden diverse testpakketen om op objectieve wijze vast te stellen in hoeverre kandidaten voldoen aan de criteria voor een functie.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van betrouwbare en valide testmateriaal, afkomstig uit met name Nederland en de Verenigde Staten. De testen worden afgenomen door daartoe opgeleide testassistenten, terwijl onze rapporten worden geschreven door hiertoe opgeleide en ervaren medewerkers met een wetenschappelijke achtergrond. Wij hanteren de ethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Werving en Selectie

Wanneer u de werving en selectie aan ons uitbesteed, dan zorgen wij voor het hele traject als het gaat om de werving en selectie voor vacante functies binnen uw organisatie.

U krijgt alleen de best gekwalificeerde kandidaten aanbevolen voor een 2e gesprek met u als opdrachtgever. Dit bespaart u veel tijd. Wij hebben een zeer hoge succesratio, niet in de laatste plaats omdat wij een uitstekend bereik hebben in meerdere landen in de regio, maar ook in Nederland.

Training & Opleiding

Wij trainen jaarlijks meer dan 1000 cursisten in uiteenlopende onderwerpen. Onze training kennen een bijzonder interactief karakter.

Behalve onze standaard pakketten schrijven wij ook materiaal op maat op basis van de specifieke wensen binnen uw organisatie. Wij zijn de exclusieve samenwerkingspartner van ISBW Opleidingen voor de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba.

Kwalificeren van werk

Wij zijn experts in het beschrijven en waarderen van de functies in uw organisatie.

Het waarderen van functies biedt een objectieve grondslag voor het beloningsbeleid binnen de organisatie op grond van objectieve criteria. Daarnaast construeren wij loonschalen waar zowel bestaande als toekomstige functies eenvoudig kunnen worden ingepast.

Salaris structuren

Wij ontwerpen de beloningsstructuur die bij uw organisatie past.

Hierbij bieden wij niet alleen de meer klassieke salarisschalen, maar ook een groot aantal variaties die verschillende mogelijkheden bieden. Onze beloningsstructuren zijn instrumenteel voor enerzijds een eerlijk en gebalanceerde beloningsbeleid naar de medewerkers toe, maar anderzijds voor het betaalbaar houden van de salarissen op de middenlange en lang termijn.

Functioneringsgesprek

Wij ontwerpen de beloningsstructuur die bij uw organisatie past.

Wij ontwerpen voor onze klanten beoordelingssystemen op maat. De kern van deze beoordelingssystemen is het competentiebeoordelingssysteem. Al naar gelang de behoefte van de klant, het soort organisatie en de niveaus van de werknemers die beoordeeld moeten wordt het competentiebeoordelingssysteem uitgebreid met zogenaamde Performance Goals. De kracht van onze aanpak zit hem in de hands-on begeleiding van beoordelaars als ook in de participatieve aanpak om te beslissen wat en hoe er beoordeeld wordt.